de WMO adviseur

expert in mens & maatwerk

Welkom...

Welkom op de website van 'de WMO adviseur'

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO adviseur adviseert over deze wet.

De WMO is er op gericht de burger te ondersteunen in zijn of haar zelfredzaamheid.

De wet is sinds 1 januari 2007 van kracht. Centraal in de wet is dat alle burgers kunnen meedoen aan de maatschappij. Het uitgangspunt van de wet is dat iedereen in de gelegenheid moet worden gesteld om vanuit de eigen mogelijkheden maatschappelijk actief te zijn, met speciale aandacht en ondersteuning voor de meer kwetsbaren onder ons.

Dat maatschappelijk actief zijn is niet voor iedereen even goed te doen. Soms is daar wat hulp bij nodig.  Kun je die niet vinden in jouw directe omgeving, dan kun je vragen of de gemeente je een steuntje geeft. Door je bijvoorbeeld te helpen met organiseren van jouw huishouden of door je te voorzien van een vervoerspas of een vervoersmiddel, door je te helpen met je dagbesteding of met het opvoeden van je kinderen of, door je, als je mantelzorg bent, te helpen dat vol te blijven houden.

Bij problemen in de zelfredzaamheid melden burgers zich bij de gemeente. De meldingen worden gecheckt en als ze inderdaad onder de WMO vallen worden ze doorgezet voor onderzoek en advies. Dat wordt uitgevoerd door een indicatie adviseur.


Ik ben zo'n indicatie adviseur.

Met mijn achtergrond als zelfstandig gevestigd oefentherapeut-Mensendieck, ergonomisch trainer, coach & opleider; als WMO adviseur voor het Centrum Indicatiestelling Zorg, als beleidsmedewerker arbo & gezondheid in een grote GGZ instelling en mijn opleiding(en) tot WMO consulent aan o.a. de bestuursacademie heb ik genoeg papieren én werkervaring om te durven zeggen dat ik de juiste vrouw ben voor dit mooie vak.

Analytisch, oordeelloos en nieuwsgierig bekijk ik iedere melding. Ik onderzoek kritisch met het doel een probleem op te lossen. Llinksom of rechtsom en met de wet in de ene en mijn hart in de andere hand. Ieder keukentafelgesprek doe ik met open blik en de intentie om tot een voor iedereen werkbaar advies te komen.

Ik werk in opdracht, met expertise in mens en maatwerk.