Wat mij bezig houdt...

Als we de wereld anders inrichten zijn minder mensen beperkt.

Pas wanneer we bewust de vraag durven stellen wat dat wat we doen doet met een ander en ons kader oprekken waarin mensen moeten passen zullen we een echt inclusieve samenleving kunnen organiseren. Als we geen drempels opwerpen hoeven we namelijk ook niemand daar vervolgens overheen te helpen. Als we denken in functionele diversiteit (in plaats van in beperkingen) zien we vanzelf de mogelijkheden (in plaats van de problemen). Pas dan zijn we echt gericht op eigen kracht en participatie en ik ben ervan overtuigd dat we daar allemaal beter en blijer van worden.

Mijn visie is dat er minder mensen beperkt zijn als we de wereld anders inrichten.
Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in dit gedachtegoed wegwijs te maken.

Wat ik bied is een open mind, creatieve geest, kritische en analytische blik en heldere manier van onder woorden brengen. Mijn inspiratie haal ik uit de dagelijkse praktijk van het werken in het sociaal domein en uit het leven van alledag van mensen uit mijn eigen omgeving, die met obstakels moeten omgaan die er vaak helemaal niet zouden hoeven zijn.

Eigenlijk blaas ik gewoon het stof van de wet af, zodat de bedoeling over blijft: het recht om deel te nemen aan de maatschappij waarvan je deel uitmaakt.
Over die bedoeling kan ik
- voor je schrijven,
- voor zalen vol mensen spreken,
- als trainer & coach mensen spiegelen,
- 1 op 1 met je sparren.

"Met nieuwsgierigheid bekijkt Sandra de wereld om zich heen en de mens die daar in problemen ervaart en doet wat ze kan om die twee beter op elkaar af te stemmen.
Sandra maakt zich hard voor echte inclusie, ook wel 'maatschappelijke emancipatie' te noemen."