Waar ik me mee bezig houd...

Als we de wereld anders inrichten zijn minder mensen beperkt.

Zo zijn leveranciers van hulpmiddelen bijvoorbeeld niet ingesteld op de klant die vandaag een lekke rolstoelband gerepareerd moet hebben omdat er geparticipeerd wordt als in dat iemand een baan of bedrijf heeft, de kinderen naar school moet brengen of mantelzorg verleent en kun je in veel horecagelegenheden niet naar het toilet als je een beetje meer ruimte nodig hebt of geen trap kunt overbruggen. Dit alles leidt tot frictie en frustrerende verhalen in een maatschappij waarin niet iedereen mee kan bewegen.

Pas wanneer we bewust de vraag durven stellen wat dat wat we doen doet met een ander en ons kader oprekken waarin mensen moeten passen zullen we een echt inclusieve samenleving kunnen organiseren.

Mijn visie is dat er minder mensen beperkt zijn als we de wereld anders inrichten.
Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in dit gedachtegoed wegwijs te maken.

Wat ik bied is een open mind, creatieve geest, kritische en analytische blik en heldere manier van onder woorden brengen. Mijn inspiratie haal ik uit de dagelijkse praktijk van het werken in het sociaal domein en uit het leven van alledag van mensen uit mijn eigen omgeving, die met obstakels moeten omgaan die er vaak helemaal niet zouden hoeven zijn.

Eigenlijk blaas ik gewoon het stof van de wet af, zodat de bedoeling over blijft.

Over die bedoeling kan ik voor je schrijven,
jouw dagvoorzitter zijn / (een zaal toe)spreken,
workshops / (groeps)les geven,
1 op 1 met je sparren.
Aan het werk?

Neem contact op!"Met nieuwsgierigheid bekijkt Sandra de wereld om zich heen en de mens die daar in problemen ervaart en ziet het als haar taak om die twee beter op elkaar af te stemmen. Sandra maakt zich hard voor echte inclusie, ook wel maatschappelijke emancipatie"te noemen."