de WMO adviseur

expert in mens & maatwerk

cliënt onder steuning

De cliëntondersteuner kan onder andere:

  • kortdurende ondersteuning bieden bij het aanvragen van zorg en ondersteuning

  • helpen met uitzoeken wat de vragen en wensen zijn en deze onder woorden te brengen

  • meegaan naar gesprekken

  • helpen bij het zoeken naar de juiste informatie

  • uitleggen hoe een aanvraag verloopt

  • helpen bij het maken van eigen keuzes

  • meedenken en helpen zoeken naar oplossingen met mensen in de eigen omgeving

  • meedenken en helpen zoeken naar mogelijkheden in de buurt

  • helpen als u het oneens bent met de zorg of ondersteuning die u krijgt


Ik ben zo'n cliëntondersteuner en heb mij als doel gesteld in 2018 nader te onderzoeken hoe ik hiervoor financiering kan krijgen. 

Zodra deze afspraken helder zijn zal ik dat hier laten weten.

Iedere gemeente regelt de cliëntondersteuning wmo op haar eigen manier. 

Check bij jouw eigen gemeente wie je hiervoor kunt benaderen.


Zie voor meer info over mijn achtergrond & ervaring de homepage van deze site.