coaching & training

Een belangrijke rode draad in mijn curriculum is dat ik mensen help hun eigen regie te vergroten.

Dat doe ik binnen het sociaal domein:

● voor de uitvoering van de Wmo door het
- voeren van keukentafelgesprekken
- praktisch adviseren
- realiseren van second opinions
- meedenken op beleidsniveau

● als coach & trainer door begeleiding van consulenten in
- gespreksvoering
- oordeelloze zelfreflectie


Waarom ik dat kan?

Omdat ik gepokt & gemazeld ben in het begeleiden van mensen, ervaring heb als opleider aan een Hoge School, als loopbaancoach en re-integratieconsulent, zie waar de gap zit tussen wat mensen willen en wat er gevraagd wordt en een oplossingsgerichte co-creator ben met netwerkskilss.

Ik doe dit niet alleen, maar samen met mijn eigen uitgebreide netwerk, waarin opleiders, detacheerders en andere nuttige ondersteuning te vinden is.