de WMO adviseur

expert in mens & maatwerk

coaching & training

In mijn werk help ik mensen hun eigen regie vergroten.

Dat doe ik binnen het sociaal domein: 

● voor de WMO door het voeren van keukentafelgesprekken, praktisch adviseren, realiseren van second opinions en door meedenken op beleidsniveau;
● als coach & trainer van de consulenten die wel de skills en de opleiding hebben, maar niet aan de bak komen. 


Stay tuned... there is more info to come!


Waarom ik dat kan?

Omdat ik gepokt & gemazeld ben in het begeleiden van mensen, zie waar de gap zit tussen wat mensen willen en wat er gevraagd wordt en een co-creator pur sang ben, die denkt in oplossingen. 

Ik doe dit niet alleen, maar samen met detacheerders. We maken een plan voor je. Helpen je de hiaten aanvullen met coaching & training en zoeken naar de match waar iedereen mee verder kan.