coaching & training

Een belangrijke rode draad in mijn curriculum is dat ik mensen help hun eigen regie te vergroten.

Dat doe ik binnen het sociaal domein:

● voor de uitvoering van de Wmo door het
- voeren van keukentafelgesprekken
- praktisch adviseren
- realiseren van second opinions
- meedenken op beleidsniveau

● als coach & trainer door begeleiding van consulenten in
- gespreksvoering
- oordeelloze zelfreflectie


Waarom ik dat kan?

Omdat ik gepokt & gemazeld ben in het begeleiden van mensen, ervaring heb als opleider aan een Hoge School, als loopbaancoach en re-integratieconsulent, zie waar de gap zit tussen wat mensen willen en wat er gevraagd wordt en een oplossingsgerichte co-creator ben met netwerkskilss.

Ik doe dit niet alleen, maar samen met mijn eigen uitgebreide netwerk, waarin opleiders, detacheerders en andere nuttige ondersteuning te vinden is.

O, dus dát is Wmo!