Wmo

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.

De Wmo adviseur helpt deze wet uitvoeren.

De Wmo is er op gericht de burger te ondersteunen in zijn of haar zelfredzaamheid.
De wet is sinds 1 januari 2007 van kracht. Centraal in de wet is dat alle burgers kunnen meedoen aan de maatschappij. Het uitgangspunt van de wet is dat iedereen in de gelegenheid moet worden gesteld om vanuit de eigen mogelijkheden maatschappelijk actief te zijn, met speciale aandacht en ondersteuning voor de meer kwetsbaren onder ons.

Dat maatschappelijk actief zijn is niet voor iedereen even goed te doen. Soms is daar wat hulp bij nodig. Kun je die niet vinden in jouw directe omgeving, dan kun je vragen of de gemeente je een steuntje geeft. Door je bijvoorbeeld te helpen met organiseren van jouw huishouden of door je te voorzien van een pas voor aanvullend openbaar vervoer of van een vervoersmiddel, door je te helpen met jouw dagbesteding of met het opvoeden van jouw kinderen of, door je, als je mantelzorger bent, te helpen dat vol te blijven houden.

Bij problemen in de zelfredzaamheid melden burgers zich bij de gemeente. De meldingen worden gecheckt en als ze inderdaad onder de Wmo vallen worden ze doorgezet voor onderzoek en advies. Dat wordt uitgevoerd door een Wmo adviseur. de Wmo adviseur is zo'n adviseur...

Meer weten? Mail vooral!