be like de Kleine Kolibrie
Op een dag dreigde een immense brand het bos in de as te leggen. Alle dieren sloegen in paniek op de vlucht. Verslagen en bang... behalve de kolibrie.
Dit kleine vogeltje vloog zo snel als kon naar de rivier, pikte een druppel water op en spoedde zich terug naar het vuur om te blussen.
Zo vloog het vogeltje heen en weer. Heen & weer en heen & weer, terwijl de ander dieren niets anders deden dan jammeren.
Na een tijdje zei grote beer: "Kleine kolibrie, wat ben je toch aan het doen? Zie je dan niet dat je met die druppeltjes de brand niet kunt blussen? Hou er toch mee op! Dit slaat nergens op!"
De kolibrie vloog gewoon door. Heen & weer en heen & weer, terwijl het antwoordde: "Ik doe wat ik kan. Dat is altijd iets. En hee, als al die druppels samen de oceanen en rivieren maken, dan kunnen ze ook samen het vuur doven."