over de Kleine Kolibrie...

Op een dag dreigde een immense brand het bos te vernietigen.
Alle dieren sloegen in paniek op de vlucht.
Verslagen en bang.
Behalve de kolibrie.
Dit kleine vogeltje vloog zo snel als kon naar de rivier.
Pikte een druppel water op en spoedde zich terug naar het vuur.
Zo vloog het vogeltje heen en weer.
Heen en weer.
Terwijl de dieren, die nog in het bos waren,
niets anders deden dan jammeren.
Na een tijdje zei grote beer:
"Kleine kolibrie, wat ben je toch aan het doen?"
Zie je dan niet dat je met die druppeltjes de brand niet kunt blussen?
Staak toch je inspanningen. Je gaat het niet redden hoor."
De kolibrie vloog gewoon door.
Heen en weer.
Onderweg antwoordde het:
"Ik doe wat ik kan. Dat is altijd iets.
En als al die druppels samen de oceanen en rivieren maken, dan kunnen ze ook samen het vuur doven."