over de Kleine Kolibrie...

Op een dag dreigde een immense brand het bos te vernietigen
Alle dieren sloegen in paniek op de vlucht.
Verslagen en bang.
Behalve de kolibrie.
Dit kleine vogeltje vloog zo snel als ze kon naar de rivier.
Pikte een druppel water op met haar bek en vloog terug naar het vuur.
Zo vloog ze heen en weer.
Heen en weer.
Terwijl de dieren, die nog in het bos waren,
niets anders deden dan jammeren.
Na een tijdje zei grote beer:
"Kleine kolibrie, wat ben je toch aan het doen?"
Zie je dan niet dat je met die druppeltjes de brand niet kunt blussen?
Staak toch je inspanningen. Je gaat het niet redden hoor."
De kolibrie vloog gewoon door.
Heen en weer.
Onderweg antwoordde ze:
"Ik doe wat ik kan.
En als al die druppels samen de oceanen en rivieren maken,
kunnen ze ook samen het vuur doven."