de WMO adviseur

expert in mens & maatwerk

Her Indicatie

Soms moet een indicatie overnieuw. Bijvoorbeeld omdat ontdekt wordt dat het beleid van de gemeente onvoldoende past bij wat er in de wet is gesteld of omdat die wet wordt aangepast en dus het beleid en de uitvoering hiervan ook moeten worden aangepast. 

Dan kan er herindicatie plaatsvinden. 

Deze herindicaties kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. 


Als het gaat om een groot aantal beslissingen waarvoor herindicatie moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld vanwege jurisprudentie, dan kan de gemeente ervoor kiezen dit in een project te gieten.

Hiervoor worden dan tijdelijk indicatie-adviseurs voor aangetrokken. Zogenaamde projectmedewerkers.

Ik ben zo'n project-medewerker.

Na de zomer ben ik in een project herindicatie Hulp bij het Huishouden gestapt. Dit project betreft zowel Zorg In Natura herindicaties als Persoons Gebonden Budgetten. 

Ik doe ze inmiddels beide.Zie voor meer info over mijn achtergrond & ervaring de homepage van deze site.


Nb. Omdat ik hiernaast ook opgeleid én ervaren ben als projectmanager ben ik ook inzetbaar voor de coördinatie en aansturing van projecten.