#incluencer


[mens die

bijdraagt
aan
een wereld
waarin
ieder ander
mee
kan doen]


als we de wereld anders inrichten zijn minder mensen beperkt