cliƫnt onder steuning

Een cliëntondersteuning kan:

  • kortdurende ondersteuning bieden bij het aanvragen van zorg en ondersteuning

  • helpen met uitzoeken wat de vragen en wensen zijn en deze onder woorden te brengen

  • meegaan naar gesprekken

  • helpen bij het zoeken naar de juiste informatie

  • uitleggen hoe een aanvraag verloopt

  • helpen bij het maken van eigen keuzes

  • meedenken en helpen zoeken naar oplossingen met mensen in de eigen omgeving

  • meedenken en helpen zoeken naar mogelijkheden in de buurt

  • helpen als u het oneens bent met de zorg of ondersteuning die u krijgt


Waarom de Wmo adviseur dit kan?
Omdat de Wmo adviseur werkt met het hart in de ene en de wet in de andere hand.
Er wordt onderzocht hoe hiervoor financiering te regelen is. Zodra deze afspraken helder zijn volgt hierover bericht. Tot die tijd is de Wmo adviseur te huur op eigen kosten (tarief in overleg)
nb. Iedere gemeente regelt de cliëntondersteuning Wmo op haar eigen manier. Check bij jouw eigen gemeente wie je hiervoor kunt benaderen.