Waaróm je mij zou inhuren?


Omdat ik mijn werk vol enthousiasme doe; beschik over de benodigde theoretische kennis (opleiding tot Wmo consulent); me blijf bijscholen (nationale bijscholingsdagen, kennissessies); een enorme bak aan levens-  én werkervaring heb (als mens, als therapeut, trainer, coach, beleidsadviseur, praktijkmanager en projectmanager); dit allemaal inzet in dit mooie vak.
Omdat ik analytisch, oordeelloos en nieuwsgierig ieder vraagstuk bekijk; kritisch onderzoek met het doel een probleem op te lossen; werk met 'de Wet' in mijn ene en mijn hart in de andere hand; goed belangen kan afwegen én omdat ik iedere opdracht uitvoer met open blik en de intentie om tot een voor iedereen werkbaar advies te komen.
Omdat ik werk met expertise in mens en maatwerk.
Omdat ik een no nonsense mens ben, een creatief denker, die niet voor één gat te vangen is. Omdat ik gewoon een slimme donder ben met een ruim hart voor anderen,

wat ik doe en deed

Ik ben in te huren via 'de Wmo adviseur'...
- voor het doen van onderzoek & advisering
- als projectmanager voor bijvoorbeeld herindicatieprojecten
- voor het uitvoeren van Second Opinions voor gemeenten
- als coach & trainer van consulenten
Momenteel werk ik als:
- indicatieadviseur voor het IndicatieAdviesBureau Amsterdam voor Wmo First
- expert second opinions voor Radar personeelsdiensten
- kennisdeler Wmo voor particulieren met een ondersteuningsbehoefte
- sparringpartner beleid voor een detacheerder in het sociaal domein
- auteur van het booktobe: 'O, dus dát is Wmo!' (check het hier)
Eerder werkte ik als:
- zelfstandig gevestigd coach & trainer voor dE VRIJE VROUW
- beleidsmedewerker arbo & gezondheid bij Altrecht, Ggz
- Wmo consulent gemeente Utrechtse Heuvelrug / CIZ

- beleidsmedewerker kwaliteit beroepsvereniging van oefentherapeuten-Mensendieck
- oefentherapeut-Mensendieck, psychosomatisch therapeut & bedrijfsoefentherapeut (oa in algemene ziekenhuizen, een kledingconcern en 's lands grootste bierbrouwer), praktijkmanager en loopbaan- & re-integratiecoach (oa voor het UWV).

En verder? Teken & schilder ik al zolang als ik weet. Sinds 2002 doe ik dat onder het label Studio Oinc, art products & projects.