Projecten

Soms moet een indicatie overnieuw. Soms moet er nieuw beleid worden 'uitgerold'. Bijvoorbeeld omdat ontdekt wordt dat het beleid van een gemeente onvoldoende past bij wat er in de wet is gesteld of omdat die wet wordt aangepast en dus het beleid en de uitvoering daarvan ook moeten worden aangepast. Dan kan er herindicatie plaatsvinden. Dan wordt een project opgestart.


  • de Wmo adviseur is in te huren voor projecten


Waarom de Wmo adviseur dit kan?
Omdat de Wmo adviseur ruime ervaring heeft in het managen van grote projecten (referenties op aanvraag). Omdat zij hiernaast een hands on praktische organisator is en opgeleid in 'minimal project-, maximum peoplemanagent'