Her Indicatie projecten

Soms moet een indicatie overnieuw.

Bijvoorbeeld omdat ontdekt wordt dat het beleid van een gemeente onvoldoende past bij wat er in de wet is gesteld of omdat die wet wordt aangepast en dus het beleid en de uitvoering daarvan ook moeten worden aangepast. Dan kan er herindicatie plaatsvinden.

Deze herindicaties kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd.

Als het gaat om een groot aantal beslissingen waarvoor herindicatie moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld vanwege jurisprudentie, dan kan de gemeente ervoor kiezen dit in een project te gieten.

Hiervoor worden dan tijdelijk Indicatie-Adviseurs aangetrokken. Zogenaamde projectmedewerkers.

Zo'n project moet worden geleid. Door een projectleider.

Ik ben zo'n project-leider.

In 2017/2018 werkte ik mee in het project herindicatie Hulp bij het Huishouden in Amsterdam. Dit project betoef zowel Zorg In Natura herindicaties als Persoons Gebonden Budgetten. Ik deed beiden.

Omdat ik hiernaast ook een hands on praktische organisator ben én ben opgeleid & ervaren als manager van grote projecten (referenties op aanvraag) ben ik vooral inzetbaar voor coördinatie en aansturing.