reacties op het boek...

“Sandra: ik heb je boek uit! Tot mijn spijt, want ik heb er van genoten! Als ik het in een ruk had kunnen lezen had ik het gedaan, nu kostte het steeds weer moeite om het weg te leggen, als de beschikbare tijd dat nodig maakte.

Ik vind, Sandra, dat uit je columns blijkt dat jij op een bewonderenswaardige wijze het vak van Wmo adviseur weet neer te zetten. Het is een vak dat vaak onderschat wordt en dat juist nodig heeft dat je met warme belangstelling en respect kijkt naar de mensen die (Wmo) zorg nodig hebben en juist dat weet jij heel goed te raken. Verder is natuurlijk ook nodig dat je de regelgeving respecteert en ook de spagaat waarin je dan soms kan terechtkomen weet je heel goed te treffen zonder aan de een (het meeleven met de aanvrager) of het ander (de regelgeving) afbreuk te doen. Je laat jezelf zien als een maatschappelijk zeer betrokken mens, die met respect voor alles en iedereen verder/ breder durft te kijken dan de opdracht die je krijgt en juist dat hebben we in het sociaal domein heel hard nodig.

Kortom: ik beveel dit boek van harte aan!"


Cisca Koning - Cisca is sociaalgeneeskundige en werkte tijdens en na haar specialisatie bij de GG en GD in Amsterdam. Bij de uitvoering van de medische advisering raakte zij in 1991 als medisch adviseur bij de GGD Zuidoost Brabant betrokken. Nadien werkte zij meer dan 15 jaar landelijk als medisch adviseur bij Treve / TriviumPlus en MOzaak, organisaties voor onafhankelijke medische advisering en sociaal-medische expertise in het sociaal domein. Daarnaast zette zij zich, naast haar nauwe betrokkenheid bij haar werk, bestuurlijk in voor onder andere de Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen, de Nederlandse Public Health Federatie en de Wmo Raad in Eindhoven. Van 2011 tot 2015 was zij voorzitter van de Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid en lid van het KNMG bestuur.
"Voor iedereen die niet weet wat de Wmo is, waar het voor dient, hoe het is om als Wmo adviseur bij mensen aan de keukentafel te zitten, maar ook als je er al wèl van alles van weet maar een kijkje wilt achter de schermen: Schrijf je dan vast in voor dit interessante lekkerwegleesboek vol verhalen uit de praktijk, bespiegelingen, overpeinzingen en aanbevelingen waarmee het werk als Wmo consulent een stuk duidelijker wordt! (en hoe we als maatschappij schromelijk falen als het gaat om mensen met een beperking mee laten doen en wat we trouwens überhaupt onder ‘beperking’ verstaan?).

Leest dit boek!"

Ghislaine Cals - schrijver, social media trainer, social reporter, nooit aflatende motivator en kritische meelezer en eindredacteur - Cals media


"Ik vind het niet alleen een lekker weglezend boek, ik denk zelfs dat het als voorbeeldboek zou mogen/moeten dienen bij de opleiding Wmo. Altijd handig om uit de praktijk te zien waar iemand aan begint... "

Peter van der Leij - hoofdredacteur van 'Te leuk om te laten liggen', woordkunstenaar, dichter, creatieve tekstschrijver en startredacteur - Allerleij teksten

reacties op de columns...

"Door jouw columns te lezen snap ik beter wat jullie doen bij de mensen thuis"

- recruiter -

"Kun jij niet een boekje schrijven, zodat mensen weten waar ze aan beginnen?"

- opleider -

"Zo herkenbaar wat je schrijft! Steeds maar weer die afwegingen, dat zoeken... pfff"

- collega -

“Superleuk en leerzaam, Sandra, een echte dagelijkse kijk in de keuken van de Wmo adiveur!”

- collega -

"Ik lees al jouw columns en begrijp daardoor beter in wat voor lastige positie jullie soms zitten"

- cliëntondersteuner -

"Eigenlijk moet iedere beleidsmaker jouw stukken lezen"

- raadslid -

"Je verwoordt precies wat ik vind dat het doen van second opinions is: een vak apart!"

- collega -

ik geniet al bij voorbaat, het gaat vast een leuk, mooi, goed boek worden!

- collega -

Mijn missie is om deze wereld minder beperkend te maken voor iedereen, starting today.

Mijn visie is dat er minder mensen beperkt zijn als we de wereld anders inrichten.

Mijn overtuiging is dat we dat samen kunnen en zo niet, dan toch.

👊 Sandra