de Wmo adviseur schrijft...

"Sandra zet lezers aan het denken over het sociaal domein en ver daarbuiten.
Ze schrijft licht over zware onderwerpen."


de Wmo adviseur schrijft over haar ervaringen van over de drempel, achter de schermen en aan de keukentafel. Om de mensen, die we cliënt of belanghebbende noemen, een gezicht te geven en om de Wmo adviseur haar eigen gezicht te laten zien.

Haar boek 'O, dus dát is Wmo!' met 99 verhalen, waar dwars doorheen haar visie én motto te lezen is,
wordt keigoed ontvangen.

de Wmo adviseur schrijft ook
  eigen blogs en in opdracht.