second opinions

Iedere gemeente regelt de toegang tot ondersteuning binnen de Wmo en de Jeugdwet op haar eigen wijze. Sommige gemeenten regelen dit door te werken met wijkteams. Andere gemeenten behandelen de aanvragen binnen de eigen afdeling. Bijvoorbeeld via een Wmo-loket.

Als een aanvraag in behandeling wordt genomen vindt een keukentafelgesprek plaats, waarna een advies wordt uitgebracht over de maatwerkvoorziening waar de inwoner al dan niet voor in aanmerking komt. Op basis van dat advies besluit de gemeente om wel of geen indicatie toe te kennen.

Het kan gebeuren dat een inwoner het niet eens is met de beoordeling van hun situatie. Gemeenten kunnen in dat geval bij externe specialisten terecht voor een second opinion. Zo’n second opinion, met bijbehorende uitgebreide onderbouwing, kan een ingewikkelde (en kostbare) bezwaarprocedure voorkomen. Daarbij is onafhankelijkheid van groot belang, omdat de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de second opinion essentieel is.

Ik ben zo'n onafhankelijk externe specialist.

Met veel genoegen voer ik, op afroepbasis, Second Opinions uit voor een bureau dat professionals levert in zorg & welzijn en zich oa heeft toegespitst op het doen van deze beoordelingen.

Mijn expertise voor deze opdrachtgever is aanpassingen van woningen, vervoersvoorzieningen en hulp bij huishouden.