second opinions

Het kan gebeuren dat een inwoner het niet eens is met de beoordeling van hun situatie. Gemeenten kunnen in dat geval bij externe specialisten terecht voor een second opinion.
Zo’n second opinion, met bijbehorende uitgebreide onderbouwing, kan een ingewikkelde (en kostbare) bezwaarprocedure voorkomen. Daarbij is onafhankelijkheid van groot belang, omdat de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de second opinion essentieel is.


  • de Wmo adviseur is in te huren voor second opinions


Waarom de Wmo adviseur dit kan?
Omdat dit veel vraagt van creatief denken en communicatie. Omdat juist dit superskills zijn van de Wmo adviseur. De expertise van de Wmo adviseur betreft aanpassingen van woningen, vervoersvoorzieningen en hulp bij huishouden.