de Wmo adviseur spart...

"Sandra is een gedreven sparring partner met heel veel ervaring en een altijd respectvolle directe aanpak. Ze komt snel tot de kern, zet je in beweging. en helpt je jezelf overstijgen."


Voor de Wmo adviseur spar ik met je over hoe jij kunt bijdragen aan een wereld die zó is ingericht dat minder mensen beperkt zijn. Ik spiegel je op jouw gedachtengang en nodig je uit de wereld te bekijken alsof jij degene bent die nu 'de ander' is. Die ander voor wie je dit werk doet, de plannen bedenkt, het beleid uitzet.

Ik nodig je uit om scherp te zijn en 'ff na te denken' en te werken met je hart in de ene en de wet in je andere hand, want #alswedewereldandersinrichtenzijnmindermensenbeperkt