Sandra spreekt...

... over maatschappelijke ondersteuning. Over de bedoeling van de Wmo. Over werken met de wet in je ene en je hart in de andere hand. Over de spagaat van maatwerkadviezen op basis van standaarden. Over hoe we de wereld anders kunnen inrichten zodat minder mensen beperkt zijn. Over hoe we dat samen kunnen organiseren. Over waar je kunt beginnen.


"Sandra inspireert... omdat ze spreekt vanuit haar hart en je soepel meeneemt in haar verhaal, met humor en kracht, ook, of misschien wel juist, als het gaat over gevoelige onderwerpen."