Wmo? Wasda?

Toen mijn jongste neefje laatst vroeg wat dat nou eigenlijk was, die Wmo, antwoordde ik alsvolgt.

"De Wmo is een wet die ervoor zorgt dat mensen geholpen worden als ze niet meer helemaal mee kunnen draaien met de wereld om zich heen. Omdat ze bijvoorbeeld niet meer op de fiets een boodschap kunnen doen of hun eigen huis niet meer schoon kunnen houden. Ik kom bij mensen thuis die de trap niet meer op en af kunnen, maar ik praat ook met kinderen die een rolstoel nodig hebben of een driewielfiets om mee naar school te gaan.

We hebben die wet bedacht omdat we het met zijn allen belangrijk vinden dat iedereen kan blijven meedoen en niet zit te verpieteren en om te zorgen dat alles een beetje eerlijk verdeeld wordt hebben we afspraken gemaakt over wie wanneer wat precies kan krijgen. Net als dat we afspraken hebben gemaakt zodat iedereen netjes aan dezelfde kant rijdt.

Als mensen problemen hebben, die ze niet zelf kunnen oplossen en waarvoor ze ook niet bij familie of de buren kunnen aankloppen, dan kunnen ze 'de gemeente' bellen. En dan komt er iemand van de Wmo..."

Hoe dan verder? Neem contact op!


de Wmo adviseur
helpt je
anders kijken
naar
bekende materie