legt
uit


"De Wmo is een wet die ervoor zorgt dat mensen geholpen worden als ze niet helemaal vanzelf mee kunnen draaien met de wereld om zich heen. Omdat ze bijvoorbeeld niet op de fiets een boodschap kunnen doen of hun eigen huis niet schoon kunnen houden. Ik kom bij mensen thuis die de trap niet meer op en af kunnen, maar ik praat ook met kinderen die een rolstoel nodig hebben of een driewielfiets om mee naar school te gaan. En nog veel meer...

We hebben die wet bedacht omdat we het met zijn allen belangrijk vinden dat iedereen kan blijven meedoen en niemand zit te verpieteren. Om te zorgen dat alles een beetje eerlijk verdeeld wordt hebben we afspraken gemaakt over wie wanneer wat precies kan krijgen. Net zoals we afspraken maken over aan welke kant van de weg we rijden enzo.

Als mensen problemen hebben, die ze niet zelf kunnen oplossen en waarvoor ze ook niet bij familie of de buren kunnen aankloppen, dan kunnen ze 'de gemeente' bellen. En dan komt er iemand van de Wmo..."